Pàgines

divendres, 19 d’abril de 2013

«Als Quatre Vents». VERITAT I BELLESA DE LA FE

En efecte, la bellesa de certes manifestacions artístiques, com la música gregoriana, les pintures religioses conservades a través dels segles, són testimoni de la veritat d´unes creences i conducte per assolir la fe a través dels sentiments. Però, sobretot, és a través de l´observació de la conducta dels cristians com el món es convencerà en relació amb Crist.