Pàgines

dissabte, 13 d’abril de 2013

«Als Quatre Vents». LA LLIBERTAT RELIGIOSA AHIR I AVUI

Alhora urgeix pregar perquè en altres parts del món s´obri pas també el criteri de la llibertat religiosa com a bé essencial de la humanitat. Són freqüents també avui els atacs i matances entre comunitats religioses, els incendis d´esglésies i martiris de sacerdots o de seglars en països d´Àfrica sobretot. Un cop més es repeteixen les persecucions com les que van patir els primers cristians i la necessitat de perdonar com a sembra de futur d´una pau veritable, que és la pau de Crist.