dissabte, 26 de maig de 2012

«Als Quatre Vents», LA MARCA DE L’ESPERIT SANT

Certament, la marca no és un tatuatge físic, com el que porten avui moltes persones, sinó una marca espiritual: la pertinença a Crist, que assolim amb el baptisme, es veu reforçada per aquest nou pas en la vida de fe que, precisament per confirmar la nostra condició de cristians, es diu confirmació.