Pàgines

dissabte, 19 de maig de 2012

«Als Quatre Vents». LA NOSTRA CITA AL CEL

En una ocasió Crist havia dit als seus Apòstols: «Jo, quan seré enlairat damunt la terra, atrauré tothom cap a mi» (Jn, 12,32). L´Església ho interpreta en clau de la seva elevació a la creu, que va possibilitar la redempció, però és també anunci de la seva ascensió al cel.Com quedem nosaltres?, podríem preguntar-nos, com es van preguntar els deixebles després d´experimentar aquella aparent absència. La resposta consoladora és: elevat al Cel i glorificat, el Senyor roman a la terra en la seva Església.

 <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/zd4o0taMZuc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/tkJ7OLwPqPo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>