Pàgines

divendres, 4 de gener de 2013

«Als Quatre Vents» QUÈ ÉS LA FE

Desitjo per a aquest any que els sacerdots prediquin sobre el Credo, que tots els fidels llegim la Bíblia i el Catecisme de l´Església catòlica, on s´expliquen les veritats de fe i les propostes morals de l´Església, sabent que la fe, si bé és un acte personal, no és un acte solitari. La vivim en comunitat de deixebles de Crist, que això és l´Església.