Pàgines

divendres, 23 de desembre de 2011

Als Quatre Vents, NADAL EN DIUMENGE

En aquests dies de llums i festa hem meditat unes frases de l’evangeli que resulten emocionants i que han commogut generació rere generació: «També Josep […] va pujar des de Natzaret de Galilea a Judea, al poble de David, anomenat Betlem, per inscriure’s amb Maria, la seva esposa, que esperava un fill», i continua: «I va néixer el seu fill, el primogènit. Ella l’embolcallà i el posà en una menjadora, perquè no havien trobat cap lloc a l’hostal» (Lc 2,4-7).